Portul popular românesc, expresie a identității naționale